Het kan je haast niet zijn ontgaan dat er een hoop aan de gang is in de wereld. Corona, politiek, fraude, financieel en alle samenhangende gevolgen. Leuk of minder leuk, wanneer je op de aarde leeft kom je ze tegen. Sommige noemen het een strijd tussen goed en kwaad. Maar is dat zo? Of is het een duel over hoe we verder gaan met deze wereld, tussen digitalisering en natuurlijk leven? Of beide? Dit is echt een alles bepalende grens in ons wereldse bestaan, zonder dolle!

Ga je mee met wat de machthebbers zoals we die kennen en al lange tijden volgen? Da’s wel gemakkelijk, gezien we al jaren enorm tech-hongerig zijn want het gaat vanzelf en is behaaglijk en fijn. Dan stevenen we af op The great reset (zoek maar op) en worden we a.i. (artificial intelligence) en dus meer digitale wezens dan mensen. Zie hier het vorig jaar aangevraagde patent van Bill Gates om te veranderen in een soort ET (geen grap: https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606)

Maar is het zo intelligent of is het slechts een manier van opvatten wat intelligentie inhoud? Want hoe intelligent ben je wanneer je vervolgens overal als een mobiel te traceren bent? Dat betekend dan enkel nog kunnen “leven” als volgzame burger (lees mogelijke werkslaaf). Onderdeel zijn en niet meer terug kunnen in een hiërarchisch systeem. Verder gaan in digitalisering omdat je daar op dat moment afhankelijk van bent gemaakt. De eerste stap is al gemaakt, afstand houden. Wil je meer hiervan? Zoek dan maar eens op cyborg en duik erin. Dat is geen vage hocus pocus da’s gewoon logisch nadenken en je informeren. Over waar we heen bewogen worden, door de huidige regering, zonder je vooraf te vragen naar je mening of jou hierin een keuze voor leggen.

We hebben heel veel als mens geaccepteerd, zeker in de afgelopen tijden en we zijn als mens ook heel flexibel. Da’s een kracht van ons mensen, maar dat blijft niet zo wanneer we niet bewust kiezen op dit moment. Wanneer we blijven adapteren naar waar de machthebbers baat bij hebben. Wanneer we geen vuist maken waar we voor willen staan en daarmee onze mening uitdragen, met elkaar van gedachte wisselen of tonen onder elkaar. En een vuist maken moet! tenzij je graag confrontaties vermijd en een soort mens-robot wilt worden, kan ook, prima. Dan kan je deze discussie ook laten voor wat hij is.

Echter wanneer je niet op deze manier door wilt gaan rest je geen andere keuze dan verzet. Waarom? Wie macht heeft bepaald en we hebben eerder zelf die ruimte weggegeven. En wel uit handen gegeven vanuit vertrouwen in onze overheden. Die hebben ondertussen stiekem een ander plan, dit plan. “Een mooiere wereld” is een manier van kijken/denken vanuit onszelf. Wij vullen dat al gemakkelijk zelf in vanuit onze idealen en dan vergeten we gemakkelijk dat een ander (met meer macht) daar een heel ander beeld bij heeft dan ons eigen ideaal. Dat betekent er aan toegeven en achteraf niet meer kunnen klagen (omdat je dan niet meer terug kan).

Wil je dit niet? Dan zal je moeten kiezen en dat gaan uitdragen en leven, je macht terug nemen. Je mening uitdragen en een grens trekken, keihard en superduidelijk zijn. We zijn al zover dat er steeds meer op brutale wijze bepaald wordt, heel geraffineerd overigens. Want er wordt niet langer vooraf gevraagd naar onze mening. Dat zou ons de ogen doen openen en wellicht deze 1e optie doen breken. Ik ben niet perse tegen, ik zou willen respecteren wie zo wenst te leven. Echter de druk en dwang voor mij zijn te groot en onmenselijk, onethisch en onzuiver.

Ik wil wel een keuze hebben. En dan kies ik uiteraard…de natuurlijke vorm, zelf kiezen, moeite doen, een ziel hebben, leven met gevaren, voor jezelf opkomen, verdriet, voelen, warmte, delen, lachen etc. En ook al is het leven soms moeilijk, dat waardeer ik. Dan leer en geniet ik van de schoonheid van het leven waarvan we volgens mij bij lange na nog niet alles kennen en weten. Maar daar moet je dus eerst inzet voor tonen. Kies a.u.b. duidelijk, kies voor jezelf. En weet, zonder inzet geen persoonlijke winst.